Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija Hrvatska Slovenija Vesti, novine, Srbija Nemačka Rusija Bugarska Vesti, novine, Srbija madjarska.jpg Italija Francuska Vesti, novine, Srbija Rumunija Češka Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija turska.jpg Holandija Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija Švedka Danska finland.jpg Norveska Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija estonija.jpg Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija albanija.jpg galicija.jpg malta.jpg Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija tajland.jpg
 
. 
Politika
Ženske organizacije,
udruženja žena
 
 
 
Ženske organizacije, udruženja žena - SRBIJA
www.e8.org.rs Centar E8 Ц Centar za promociju zdravih stilova života Ц je nevladina,
neprofitna, nepolitička, omladinska organizacija; Centar E8 svoj rad
bazira na 4 programa: Seksualno i reproduktivno zdravlje, Rodna
ravnopravnost, Prevencija zloupotrebe droga, Aktivizam mladih
Beograd Srbija
www.incesttraumacentar.org.rs Incest Trauma Centar - Counseling i trening-centar (psihološka
podrška deci i ženama koji su preživeli seksualno nasilje i trening-
centar za obučavanje koleginica i kolega koji rade na zaštiti dece i
žena od nasilja u porodici i seksualnog zlostavljanja)
Beograd Srbija
www.izkrugavojvodina.org Iz Kruga - Vojvodina, organizacija za podršku ženama s invaliditetom Novi Sad Srbija
www.labris.org.rs Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava   Srbija
www.novinarska-skola.org.rs Novosadska novinarska škola - nevladina organizacija, moderan,
regionalni edukativno-informativni centar za profesije koje se bave
komunikacijom; Naša misija je negovanje tolerantne, odmerene
medijske komunikacije koje poštuje vrednosti istine, znanja i
kritičkog pristupa u višejezičkom, višekulturnom i višenac. okruženju
Novi Sad Srbija
www.poslovnezene.org.rs Udruženje poslovnih žena Srbija
www.rwfund.org Rekonstrukcija Ženski fond je prva lokalna ženska fondacija u Srbiji -
Misija Fonda je da podrži emancipatorsku društvenu i političku ulogu
žena
Beograd Srbija
www.savremenazena.rs Portal Savremenazena - najnovije vesti i zanimljivosti iz sveta mode i
zdravlja, korisni saveti u vezi uređenja i održavanja doma, kuhinjski
recepti, video prilozi
  Srbija
www.svenskserber.se Savez Srba u Švedskoj, Srpska Omladinska Organizacija,
Organizacija Žena Saveza Srba u Švedskoj
Stockholm  
www.womenforpeace.org.rs Women For Peace Leskovac - Žene za mir Leskovac Leskovac Srbija
  www.womenngo.org.rs Autonomni ženski centar je ženska nevladina organizacija osnovana
1993. godine
  Srbija
www.zeneprotivnasilja.net Mreža ŽPN - Žene protiv nasilja - koalicija specijalističkih ženskih
nevladinih organizacija koje pružaju individualnu podršku ženama i
menjaju društveni kontekst radi smanjenja nasilja nad ženama u
Srbiji
  Srbija
  www.zeneucrnom.org Žene u crnom - ženska mirovna grupa feminističko-antimilitarističke
orijentacije
Beograd Srbija
www.zenskaalternativa.org NVO Ženska Alternativa osnažuje žene i devojke, podstiče njihovu
inicijativu i senzibiliše sredinu u pravcu promocije kulture nenasilja,
unapređenja kvaliteta života žene i njenog ravnopravnog položaja u
društvu.
  Srbija
www.zenskavlada.org.rs Ženska vlada je nevladina, nepolitička i neprofitabilna organizacija -
nastala na osnovu ideje članica koje su izabrane kroz akciju "Biramo
Žensku vladu" - Misija je promovisanje stručnog potencijala žena u
Srbiji, dragocenog resursa koji se nedovoljno koristi
  Srbija
www.zenskestudie.edu.rs Centar za ženske studije i istraživanja roda Beograd Srbija
www.zenskestudije.org.rs Udruženje građana "Ženske studije i istraživanja" (ŽSI) je
nestranačko samostalno udruženje građana koje proučava, istražuje,
unapređuje i poboljšava društveni položaj žena
Novi Sad Srbija
www.zenskiprostor.org Ženski prostor je udruženje građanki - osnivačice su mlade
aktivistkinje različitih ženskih grupa na teritoriji grada Niša koje su
prepoznale potrebu da se po prvi put u gradu osnažuju i organizuju
žene iz marginalizovanih društvenih grupa
Niš Srbija

Posetite i spisak sajtova udruženja građana, asocijacija i organizacija iz sveta, kliknite OVDE

Posetite i spisak sajtova svetskih fondacija na bestwebsitesdirectory.info, kliknite OVDE


Posetite i sledeće potkategorije i kategorije srodne ovoj:
Udruženja građana, NVO i sl. Ženske organizacije, udruženja žena - HRVATSKA
www.babe.hr Babe    
  www.zenska-mreza.hr Ženska mreža Hrvatske Mali Lošinj Hrvatska
www.zenskasoba.hr Ženska soba - Centar za seksualna prava je nevladina, feministička,
neprofitna organizacija, osnovana sa ciljem osnaživanja žena i
osvještavanja institucija i javnosti o seksualnom nasilju i seksualnim
pravima, kroz edukaciju, istraživanja, lobiranje i javni rad; Pružamo
direktnu i indirektnu pomoć i podršku žrtvama seksualnog nasilja
Zagreb Hrvatska
www.zenstud.hr Centar za ženske studije - osnovne aktivnosti Centra su obrazovanje,
istraživanje, izdavaštvo, knjižnična djelatnost, kulturna događanja,
javno zagovaranje politike rodne jednakosti i ženskih studija
Zagreb Hrvatska
Ženske organizacije, udruženja žena - BOSNA I HERCEGOVINA
www.cenppz.org.ba Cenppz   Bosna i Hercegovina
www.diskriminacija.ba Portal Diskriminacija.ba vrši monitoring slučajeva diskriminacije u BiH i javnu kampanju za podizanje svijesti o ovom problemu   Bosna i Hercegovina
www.fondacijacure.org Fondacija CURE je feminističko aktivistička organizacija koja se zalaže za jednakost spolova i rodova putem obrazovnih umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa   Bosna i Hercegovina
www.forumzena.org Forum žena - Mi znamo šta hoćemo i šta možemo - dobrovoljno,
demokratsko, nevladino, udruženje žena postoji sa ciljem da očuva,
definiše i pomaže u rješavanju problema i potreba žena i porodice u
društvu, a naročito u oblasti politika: pravnih, socijalnih, ekonomskih,
zdravstvenih, kulturnih, kao i u oblasti javnog života
Bratunac Bosna i Hercegovina
www.mi-bospo.org Mikrokreditna fondacija MI-Bospo - mikrokreditna organizacija koja
kreditira ekonomski aktivne žene poduzetnice s niskim prihodima u
cilju poboljšanja njihovog ekonomskog položaja i životnog standarda
njihovih porodica
Sarajevo
u još gradova
Bosna i Hercegovina
www.rwlsee.org RWL - Empowering women for peace, security and justice   Bosna i Hercegovina
www.seka-hh.de SEKA Erholungs, Therapie- u. Bildungszentrum f. Frauen u. Kinder des ehem. Jugoslawien - SEKA ist ein Erholungs-, Therapie- und Bildungszentrum fcr Frauen und Kinder aus den Lcndern des ehemaligen Jugoslawien. Centre for Recreation, Therapeutic Aid and Education for women and children from all countries of Former Yugoslavia   Bosna i Hercegovina
www.sigurnamreza.ba Sigurna mreža   Bosna i Hercegovina
www.snagazene.org Udruženje Snaga Žene - pruža psihološku, socijalnu, medicinsku,
pedagošku i pravnu pomoć ženama, adolescenticama i djeci
(izbjeglim, raseljenim, domicilnim licima i povratnicama) koji su
pretrpjeli različita traumatska iskustva usljed ratnih i poslijeratnih
dešavanja u Bosni i Hercegovini
Tuzla Bosna i Hercegovina
www.unitedwomenbl.org Udružene zene   Bosna i Hercegovina
www.vivezene.ba Vive Žene - Centar za terapiju i rehabilitaciju - nevladina organizacija
koja svoje djelovanje fokusira na psiho-socijalnu pomoć i podršku,
edukaciju i promotivno-izdavačku djelatnost uz multidisciplinaran,
demokratski i participativan pristup u radu sa tarumatiziranim
porodicama i pojedincem
Tuzla Bosna i Hercegovina
  www.zenezenama.org Žene i ženske organizacije u BiH   Bosna i Hercegovina
www.zenskamreza.ba Ženska mreža   Bosna i Hercegovina
www.zenskaposla.ba Ženska posla   Bosna i Hercegovina
  www.zenskicentar.org Ženski Centar - Nevladina organizacija za pomoć djeci i ženama Trebinje Bosna i Hercegovina
Ženske organizacije, udruženja žena - SLOVENIJA
www.cnvos.info Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih
organizacij - CNVOS
Ljubljana Slovenija
www.drustvo-zenska-svetovalnica.si    
    Ženska svetovalnica je prostovoljna ženska organizacija, ki deluje na
področju psiho-socialne pomoči in samopomoči žensk, ki so žrtve
nasilja ali imajo motnje hranjenja
Ljubljana Slovenija
www.zenski-forum.si Ženski forum socialnih demokratov   Slovenija
www.zensko-podjetnistvo.eu Žensko podjetništvo, VA-LI-DO izobraževanje in poslovno svetovanje
d.o.o.
Ig Slovenija
www.zls.si Ženski lobi Slovenije   Slovenija
Ženske organizacije, udruženja žena - CRNA GORA
www.kavac.org Anima - Centar za žensko i mirovno obrazovanje; Kuća slobodne
misli
Kotor Crna Gora
www.sosnk.org SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić Crna Gora

Posetite i spisak sajtova udruženja građana, asocijacija i organizacija iz sveta, kliknite OVDE

Posetite i spisak sajtova svetskih fondacija na bestwebsitesdirectory.info, kliknite OVDE


Posetite i sledeće potkategorije i kategorije srodne ovoj:
Udruženja građana, NVO i sl. 

Svi linkovi u našoj bazi, osim Prijateljskih su privremeno i besplatno i redovno se zamenjuju.
Ukoliko želite da link ka Vašem sajtu ostane trajno u našoj bazi potrebno je da na stranicu Vašeg sajta
postavite link ili baner ka našem sajtu (naš baner-logo možete preuzeti sa naše stranice
"
Razmena linkova i banera" ). Posle naše provere link ka Vašem sajtu zadržaćemo u našoj bazi.
 Želite li da se i Vaš sajt nađe u našoj bazi? Popunite donja polja:

 


 Kožne jakne, bunde, montoni - Festa 808, Beograd


Kožne jakne, bunde, montoni, Festa 808, Beograd